top of page

KBO Levensblij
samen op weg

Ontwerp_zonder_titel-removebg-preview.png
Kind Doen Art Activity

In een school waar iedereen zich thuis voelt

KBO Levensblij is een school voor kinderen van 2.5 tot 15 jaar met een mentale beperking.

 

Wij willen onze kinderen een veilige leef- en leeromgeving bieden, waar elk kind zich veilig en geborgen voelt.

 

Wij geloven sterk dat wie zich veilig voelt, kan openbloeien vanuit zijn eigenheid.

1a (1)_edited.jpg
2a_edited.jpg

Streven we naar optimaal onderwijs vanuit
een gedeelde verantwoordelijkheid

Kwalitatief onderwijs zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid.
We streven dan ook naar constructief overleg en een optimale samenwerking binnen ons multidisciplinair team. Ieder personeelslid werkt vanuit zijn discipline en expertise samen aan hetzelfde doel: onze kinderen, vanuit hun talenten en mogelijkheden, stimuleren om te groeien op weg naar een zo groot mogelijke zelfontplooiing en zelfstandigheid.

We geloven in samen zorg dragen. Samen met ouders en externe diensten (vb CLB, CAR, thuisbegeleidingsdiensten…) gaan we in dialoog en proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van elk kind, om zo te komen tot maximale leerkansen en maximaal deelnemen aan onze samenleving

 

Op maat van elk kind

Elke leerling is anders en uniek.
Daarom is ons onderwijs gericht en op maat van de individuele leerling. We bieden onderwijs aan waarbij onze kinderen een aanbod krijgen dat tegemoet komt aan hun specifieke onderwijsbehoefte en zorgvraag.

Elk kind kan steeds bijleren. Bij ons telt elke stap, hoe klein ook.

3a_edited.jpg
4a_edited.jpg

Rekening houdend met mogelijkheden en talenten

Iedereen heeft zijn sterktes en talenten. Deze willen we graag samen ontdekken!

Onze school schept hiervoor de mogelijkheden. We laten onze kinderen omgaan met succeservaringen, we bouwen aan een positief zelfbeeld en laten het zelfvertrouwen van de kinderen groeien.

In KBO Levensblij mag iedereen schitteren op zijn manier.

Vanuit een eigen levensbeschouwelijke
katholieke identiteit

We streven naar respect in de meest ruime zin van het woord. We gaan op een positieve manier met elkaar om, vanuit openheid, verdraagzaamheid en eerbied hebben voor het “anders zijn” van elk individu.

Niemand uitsluiten of opgeven is een gelovige gedachte. We willen een katholieke dialoogschool zijn waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie met andere culturen belangrijk zijn, waar mensen leren van en aan elkaar

5a_edited.jpg
bottom of page